in coorporation with MerciNAT
enewind.com
KONSTRUKCJA
System Windspire korzysta z własnych słupów i konstrukcji, które zostały zaprojektowane, aby zoptymalizować warunki pracy turbiny. Przy projektowaniu słupa zastosowano struktury tłumiące drgania, umożliwiające tym samym pracę bez zakłóceń. Słupy wykonywane są z wysoce wytrzymałej stali i są wyposażone w zawiasy. Samo podnoszenie słupa odbywa się bardzo szybko i nie jest skomplikowaną czynnością. Standardowy montaż i zainstalowanie turbiny Windspire trwa kilka godzin i nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu.

 
 
                  
Strona główna   •   Windspire - zalety   •   Instalacja   •   Specyfikacja   •   Testy   •   Warunki wiatrowe   •   Zdjęcia   •   Wideo   •   Kontakt

Copyright 2008 © otherIDEA. All rights reserved.